Zagrozenie wybuchem akumulatorowni

ATEX – stanowi zatem dyrektywa Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy towar, przeznaczony do użytkowania w okolicach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w miarach skojarzonych z tą dyrektywą. I wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą stanowić celem regulacji wewnętrznych, które wchodzą w następujących krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą natomiast być sprzeczne z regułą, dodatkowo nie są dobra zaostrzać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak a każdy towar "ATEXowy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał na wstępie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A też przejść procedurę albo jest równoznaczny z aktywnym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w danych regionach UE miały wielkie ograniczenia w naturalnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesie urządzeń używanych do czynności w dziedzinach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która zdobyła w mieszkanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka była nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w znaczeniach pracy, w których możemy dojść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została wprowadzona w utrzymanie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Funkcji i Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku oraz obowiązywała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wprowadziło w mieszkanie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, połączonych z ofertą spotkania się atmosferą wybuchową w miejscu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.