System sprzedazy

Zintegrowany system sprzedaży detalicznej został opracowany, chorując na zasadzie organizacje zarządzające dużymi sieciami sprzedaży. Odpowiednie i skuteczne zarządzanie sieciami sprzedaży to wyjątkowe wyzwanie. Korzystanie spośród takiego systemu umożliwia kadrze menedżerskiej wstęp do konkretnych analiz i wiedzy zarządczych.

Hallu Motion

Zwykłym ludziom program dostarczać jest pozytywne narzędzie, pozwalające na efektywną pracę na wszelkich stanowiskach. Poprzez system sprzedaży jesteśmy szansa całościowo wdrożyć najnowsze wyjścia na pełne poziomy w przedsiębiorstwie. Mając z organizmu jesteśmy szansę w twórz różnorodny usprawnić zarządzanie organizacji, zaczynając od sprzedaży detalicznej, poprzez dystrybucję, logistykę i rachunkowość, przechodząc na żądaniu. Poprzez szereg wielkich możliwości program sprawdza się w każdego rodzaju sieciach sprzedaży, koncentrujących się z kilkunastu, po kilkuset sklepów. Dobrze zbiera się również w średnich architekturach sprzedaży. Nieograniczone pole działania systemu sprzedaży detalicznej daje możliwość obsługi wszystkich obszarów działalności sieci sprzedaży.

W jego skład wchodzą pozostałe elementy:

rozległy i wielobranżowy system sprzedaży detalicznej, moduł Manager, którego działaniem jest kierowanie, program centralnego zarządzania magazynami i dystrybucją, odpowiada on oraz za jak najpełniejsze wykorzystanie warunków panowania działalności gospodarczej.

Program jest i specjalistyczny, zintegrowany system finansowo-księgowy i personalno-płacowy, który za działanie ma umożliwić kompleksową obsługę wszystkich procesów zarządzania siecią sprzedaży detalicznej.

System sprzedaży detalicznej posiada także wiele wsparć dla konsumentów. Umożliwia wiele funkcji, które pomogą dokonanie zakupu. Wymienić można szereg zalet m.in. multimedialne stanowiska samoobsługowe dla użytkowników, które przez zeskanowanie kodów kreskowych umożliwiają dokonanie szybkiej płatności za produkty.