Oswietlenie awaryjne na baterie

Każdy dom również jego miejsce, zgodnie z Prawem Ministra Infrastruktury z kwietnia 2002 roku, obowiązkowo musi posiadać instalację awaryjnego oświetlenia. Światło takie przydatne jest w obiektach na fakt nagłych braków dostawy energii elektrycznej, pożaru, lub innych zdarzeń losowych. W relacji od źródeł zasilania oświetlenie to dajemy na: centralnie zasilane i rozproszone.

Odpowiednie oznaczenie dróg ewakuacyjnych i awaryjnego źródła światła, zapewnia bezpieczeństwo osobom będącym lub opuszczającym pomieszczenia budynku w którym dotarło do utraty normalnego zasilania.

Urządzenia wprowadzane do oświetlania dróg ewakuacyjnych i awaryjne powinny spełniać podstawowe normy, żeby ich wykorzystania odnosiło pożądany efekt. Oprawy takich źródeł światła wykonywane są z poliwęglanu i współpracują z akumulatorami. Czas pracy takiego źródła światła zależy od elementu jaki zastał zainstalowany i zawiera się w przedziale od 1 do 3 godzin. Innym rozwiązaniem pewno stanowić zastosowanie oprawy rastrowej wykonanej z blachy i tworzonej systemem proszkowym. Odbłyśniki powlekane są aluminium, a ich paraboliczny kształt zapewnia optymalne oświetlenie. W miejscach o dużej kubaturze, podwyższonej wilgotności oraz popularniejszym zapyleniu, takich jak : hale produkcyjne, magazyny, tunele czy warsztaty, zaczynane są oprawy świetlówkowe. Ich wadą stanowi wyższa stopień szczelności IP.

Koniunktura budownictwa, a dodatkowo inne metody sprawiają, że wzrastają wymagania wiążące się zarówno do modułów świetlnych. To stawało się powodem coraz szerszego zastosowania takich udogodnień jak lampy LED.

Oświetlenie awaryjne led, stanowi nie tylko energooszczędne, a jeszcze bardziej skuteczne oraz osiąga dłużysz okres gwarancyjny na ich proste działanie. Spełnia ono pełne domagania oraz oczekiwania klientów, którzy pytają o właściwe wyposażenie budynku, zgodne z naszymi normami.