Mikroskop optyczny budowa rysunek

Mikroskopy laboratoryjne (zwane te mianem mikroskopów optycznych), to narzędzie mikroskopowe, które do pisania powiększonego obrazu obserwowanego przedmiotu stosuje światło realizujące przez układ optyczny. Mikroskopy tworzą się zwykle z zespołu soczewek optycznych, z kilku do nawet kilkunastu.

Gdzie grane są mikroskopy? Nowoczesne mikroskopy laboratoryjne stosowane stosowane są w wielu rzeczach nauki do poszukiwań znacznie małych obiektów. Profesjonalne mikroskopy grane są w badaniach biologicznych, biochemicznych, cytologicznych, hematologicznych, urologicznych, dermatologicznych też w laboratoriach klinicznych w rozmaitych instytucjach medycznych. W biologii mikroskopy laboratoryjne znajdują zastosowanie m.in. w badaniach drobnoustrojów i analizowaniu morfologii komórek oraz tkanek. Dyscyplinami naukowymi odpowiadającymi za wymienione pytania są mikrobiologia, histologia tudzież cytologia. I w powierzchni chemii i fizyki mikroskopy kojarzone są przynajmniej w krystalografii czy metalografii. Geolodzy używają ich do analizy budowy skał.

Powiększanie obrazu Tradycyjne mikroskopy laboratoryjne wykorzystujące światło naturalne lub sztuczne w układzie optycznym (niekiedy wymienia się je dopiero mikroskopami świetlnymi), są również wykorzystywane w szkolnictwie jako narzędzie edukacyjne wspomagające podczas zajęć z wiedz ścisłych. Badany obiekt badany jest osobiście przez okular bądź na ekranie monitora dzięki wykorzystaniu przystawki projekcyjnej. Maksymalna fizyczna granica powiększenia filmu w mikroskopach optycznych jest właściwa przez rozdzielczość kątową obiektywu, jaka stanowi połączona z długością fali światło, z zmian za wyrazistość obrazu odpowiada precyzja wykonania soczewek. Pierwsze mikroskopy laboratoryjne umożliwiały dziesięciokrotne powiększenia, tylko we nowych mikroskopach optycznych można zdobyć powiększenia ponad tysiąckrotne.