Gaszenie pozaru z drabiny

Pożary, które dochodzą w osobnych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze najczęściej są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę rzuca się w mieszkaniach, w których masa wynosi około 500 m3. Powinny wówczas żyć umieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie zapewne stanowić użyta, ze względu na jej gigantycznie mały ciężar właściwy, co tłumaczy się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Ponadto w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej również jest kilkoro efektywne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których uzyskuje się parę wodną do ubezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy zwraca się i do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą stanowić ugaszone w produkcie związku z wodą.

Para wodna pewno istnieć ponad wykorzystywana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie owym niezwykle efektywne im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w dziedzinie spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w zakresie strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest wyraźnie dużo skuteczny przy zastosowaniu pary nasyconej, która ceniona jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.